Informatie over marketing:

Marketing is een veel besproken term, gericht op het verkrijgen van aandacht teneinde daarmee omzet te bereiken.

Globaal is onderscheid te maken in een aantal kanalen:

1- Televisie & Radio

2- Post

3- Internet

4- E-Mail

 

Televisie & Radio:
Marketing in 'traditionele' vorm. Vaak erg duur, en moeilijk te richten op een specifieke doelgroep.
Volgens velen een vorm van reclame die zal verdwijnen, maar voorlopig wijst nog weinig op deze ontwikkeling.

Post:
Reclame folders, gepersonificeerd drukwerk, adverteren in kranten en tijdschriften. Door de ruime keuzemogelijkheden redelijk specifiek te adresseren aan de gewenste doelgroep. Over het algemeen prijstechnisch beter te verantwoorden, maar met name adverteren is relatief duur.

Internet:
De snelst groeiende optie. Een eigen website, Google, banners, linken naar relevante sites, de mogelijkheden zijn eindeloos. Het grote voordeel: relatief goedkoop, zeer goed te monitoren wat de effecten zijn, redelijk goed te adresseren.

E-Mail:
De meest specifieke vorm van marketing in combinatie met uitgebreide mogelijkheden om te meten wat de effecten hiervan zijn. Exact te adresseren, kosten daardoor relatief laag. E-Mail marketing wordt door vele bedrijven bedreven en is een vak apart.

Opt-in is een term die aanduidt dat een persoon of bedrijf nadrukkelijk te kennen heeft gegeven, e-mail te willen ontvangen. E-Mail sturen aan adressen zonder opt-in te hebben verkregen, is over het algemeen verboden. De mogelijkheid om ontvangst van e-mail te stoppen valt onder de term 'opt-out'.

Vele e-mail providers maken het opmaken van een e-mail tot een vak, zowel het visuele eindresultaat alswel het zorgen voor het bij voorkeur niet belanden in de diverse spamfilters van de gerenommeerde providers.

Er zijn dan ook legio bedrijven die e-mail versturen als dienst aanbieden. Op het eerste gezicht vaak een dure aangelegenheid, maar wellicht een optie om te overwegen als u op iets grotere schaal gericht marketing wilt bedrijven.